Over AFINIDAD

AFINIDAD is een vrijgevestigde praktijk voor relatietherapie. In een kort traject van een beperkt aantal gesprekken, kun je belangrijke vooruitgang maken. Therapie bij AFINIDAD is menselijk en professioneel en staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad. AFINIDAD is erkend en geregistreerd en wordt door de meeste verzekeraars voor een belangrijk deel vergoed.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

Relatie Cursus Asperger

De Asperger relatie cursus is een cursus van 10 zaterdagmiddagen, te beginnen in december, maart of september. In de zomermaanden juli en augustus is er geen cursus.

De cursus is bedoeld voor mensen die te maken hebben in hun relatie met kenmerken die op Asperger duiden, bij zichzelf of bij de partner.

We vragen geen diagnose, ook wanneer je een vermoeden hebt dat er Asperger speelt, of wanneer je je herkent in de genoemde kenmerken, ben je welkom om je aan te melden voor een intakegesprek. In dit gesprek maken we kennis en kun je je deelname aan de cursus (vrijblijvend) bespreken met de cursusleider.

We werken in een kleine groep van maximaal 8 mensen, inclusief de cursusleiders. De cursusleiders zijn ook ervaren met Asperger en combineren zo professionele deskundigheid met ervaringsdeskundigheid.

De cursus wordt gegeven vanuit een contextuele en emotionele benadering, dat betekent dat we er op focussen hoe je een goede relatie kunt hebben, wie je ook bent. De focus ligt niet op het Asperger zijn, hoewel dat voluit erkenning krijgt. Dat het een cursus Aspergerrelatie is, heeft er mee te maken dat de deelnemers zich herkennen in elkaar en daar helpen we jullie gebruik van maken op een manier die jullie beiden ondersteunt.

Elke bijeenkomst wordt naast theorie en oefening, één van jullie als stel uitgenodigd iets in te brengen waar we langer bij stilstaan. Zo kan een thema dat bij jullie speelt, uitgediept worden en krijgen jullie de gelegenheid van elkaars wijsheid en ervaring gebruik te maken, onder deskundige leiding.

Op aanvraag ontvang je een overzicht van de eerstvolgende cursus, met data en thema’s en dergelijke.

Voor aanmelding, informatie of vragen mail naar info@afinidad.nl.

Lees hier over de ervaringen van deelnemers en wat ze jullie gunnen.