Over AFINIDAD

AFINIDAD is een vrijgevestigde praktijk voor relatietherapie. In een kort traject van een beperkt aantal gesprekken, kun je belangrijke vooruitgang maken. Therapie bij AFINIDAD is menselijk en professioneel en staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad. AFINIDAD is erkend en geregistreerd en wordt door de meeste verzekeraars voor een belangrijk deel vergoed.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

Onschuldig

In de partnerrelatie kan er gemakkelijk sprake zijn van (wederzijds) onbedoeld en onbewust destructief gedrag dat voortkomt uit een ongeëffende rekening uit andere relaties. Je partner is namelijk dichtbij en gemakkelijk bereikbaar om je ongenoegen op te verhalen. Maar feitelijk is hij of zij in dat geval een onschuldige derde.

Een zelfde dynamiek kan spelen tussen ouders en kinderen. Onbewust kunnen ouders van kinderen verlangen of zelfs eisen wat ze zelf tekort gekomen zijn. De kinderen krijgen dan een rekening gepresenteerd die niet bij hen thuishoort en zo wordt hen op hun beurt weer onrecht aangedaan.

In de contextuele benadering wordt daar ook rekening mee gehouden en word je geholpen waar nodig, om destructief gedrag te stoppen en krijg je ondersteuning om het onrecht dat je is overkomen of aangedaan, op een eerlijke manier voor jou en de ander, te verwerken.