Over AFINIDAD

AFINIDAD is een vrijgevestigde praktijk voor relatietherapie. In een kort traject van een beperkt aantal gesprekken, kun je belangrijke vooruitgang maken. Therapie bij AFINIDAD is menselijk en professioneel en staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad. AFINIDAD is erkend en geregistreerd en wordt door de meeste verzekeraars voor een belangrijk deel vergoed.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

Zakelijk

Tarieven
AFINIDAD informeert je graag verder over tarieven en vergoeding. Vraag naar het uitgebreide overzicht.

Vergoeding
AFINIDAD is erkend en geregistreerd en wordt door meerdere verzekeraars voor een deel vergoed, meestal uit de aanvullende verzekering.

Klacht
Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, kun je die bespreekbaar maken met je therapeut. Wanneer jullie er niet uitkomen, kunnen jullie ook de hulp inroepen van een klachtenfunctionaris. In de folder die je ook in de praktijk kan krijgen, vind je de informatie hoe dat in zijn werk gaat. Je therapeut zal je die folder desgevraagd verstrekken.