Over AFINIDAD

AFINIDAD is een vrijgevestigde praktijk voor relatietherapie. In een kort traject van een beperkt aantal gesprekken, kun je belangrijke vooruitgang maken. Therapie bij AFINIDAD is menselijk en professioneel en staat onder leiding van Anneke Blaauwendraad. AFINIDAD is erkend en geregistreerd en wordt door de meeste verzekeraars voor een belangrijk deel vergoed.

De praktijk is gevestigd op Bongastate.

Zoeken

Klacht- en tuchtrecht

Voor het klachtrecht, als we er samen niet uitkomen, vind je hier de nodige informatie voor klachtondersteuning, zie : Cliëntfolder SCAG

En wat betreft het tuchtrecht: Voor mijn werk als zorgaanbieder heb ik het tuchtrecht geregeld via het TCZ, het Tuchtrecht Complementaire Zorg. Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister RBCZ en daardoor ook automatisch ingeschreven bij TCZ.